สินค้าใหม่ - Large Jet Scooter

รุ่น L4BHS

ขนาด : ยาว 63" * กว้าง 28.8" * สูง 52.2"

น้ำหนักบรรทุก : 182 กก.

ความเร็วสูงสุด : 18 กม./ชม.

ระยะทางการใช้งานต่อการชาร์จ : 30-40 กม.

          Scooter